• kennis van het toetskader(regelgeving);
  • de kennis van processen;
  • inhoudelijke kennis van systemen;
  • een organisatiestructuur die is ingericht voor het uitvoeren van beoordelingen;
  • registratie,

Veiligheidsbeoordeling en certificatie

AHDEMA (BV) is actief in veiligheidsbeoordeling (safety) en certificatie van complexe systemen en kennisdeling op dat gebied. Safety is een generieke systeemeigenschap, die wordt bepaald door processen en technische kennis. Om te kunnen beoordelen, beschikt AHDEMA over: